Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

CHĂM SÓC CON - CHĂM SÓC GIA ĐÌNH: Bi kịch đến từ phút thay lòng

CHĂM SÓC CON - CHĂM SÓC GIA ĐÌNH: Bi kịch đến từ phút thay lòng: Không vượt qua được cám dỗ, vợ đã thay lòng với người chồng đồng cam cộng khổ để có con với người đàn ông khác và bi kịch đã xảy ra.

2 nhận xét: