Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

TÊN MIỀN ĐẸP DỄ NHỚ: Chổi chít Việt Nam rao bán gần 3 triệu đồng chiếc ...

TÊN MIỀN ĐẸP DỄ NHỚ: Chổi chít Việt Nam rao bán gần 3 triệu đồng chiếc ...: Ở thị trường trong nước, mỗi chiếc chổi chít có giá vài chục ngàn đồng, tuy nhiên, khi được rao bán trên Amazon, chúng có giá cao gấp hàng t...

2 nhận xét: